Naše datum narození má výjimečnou sílu. Vibrace a energie čísla data narození má vliv jak na povahu člověka, tak i jeho životní cestu. Není náhodou, že jsme se narodili v určitý den. Zrození duše do fyzického těla se uskutečňuje v příhodnou dobu a je v souladu s kosmickými silami, které nám pomáhají v našem ztělesnění a v průběhu naší životní cesty. Své datum narození nemůžeme změnit, oproti jménu. Je s ním spojena karma a jsou jím dané člověku do vínku vlastnosti, možnosti i překážky na cestě životem.

Ovšem pozor, numerologie nepředpovídá budoucnost a také neexistují dobrá a špatná čísla. Pouze nás upozorňuje na možné překážky a slabiny a dále osvětluje naše lepší stránky a přirozené talenty. Otázka uplatnění vůle je plně ponechána na každém člověku.

Díky numerologii můžeme lépe pochopit sami sebe, nebo druhého člověka, zjistit jaké energie na nás působí, poznat své silné a slabé stránky. Kvality čísla můžeme též využít k utváření šťastnějšího života, například posilováním přirozených kladných stránek a díky tomuto úplnému pohledu můžeme vytěžit maximum ze svých předností.

Po zadání data narození získáte hlavní charakteristiku dne narození a životní číslo, nebo-li osudové číslo, které patří mezi ty nejdůležitější čísla v numerologii.

 

Zadejte datum narození


Numerologie datum narození
Nejnovější

Neváhejte a přidejte se!

K odběru novinek a už vám neuteče žádná nově přidaná věštba a ‍obsah ze světa 🪄 čarodějnicví a spirituality!