Numerologie je esoterická nauka o významu čísel. Za otce numerologie se považuje Pythagoras, Řecký filozof a matematik, který žil 600 př.nl.. Nicméně kořeny numerologie v různých variacích sahají do doby tisíců let před Kristem a to do většiny starověkých kultur. Například Čína, Japonsko, Indie, Babylon a Egypt byli obeznámeny s numerologií dávno předtím, než ji začali používat Řekové a Římané.

Vibrace a energie čísel má vliv jak na povahu člověka, tak i jeho životní cestu. Díky numerologii můžeme lépe pochopit sami sebe, nebo druhého člověka, zjistit jaké energie na nás působí, poznat své silné a slabé stránky. Kvality čísla můžeme též využít k utváření šťastnějšího života, například při výběru jména, telefonního čísla, názvu firmy, nebo čísla bankovního účtu.

Vyberte si numerologický rozbor

Úkoly duše

Úkoly duše podle dne v týdnu, ve kterém jste se narodili
Nejnovější

Neváhejte a přidejte se!

K odběru novinek a už vám neuteče žádná nově přidaná věštba a ‍obsah ze světa 🪄 čarodějnicví a spirituality!