Jak se naučit mluvit k sobě slušně a změnit svůj vnitřní monolog

Moc síly slova: Ovlivňujeme sebe i ostatní

Vnitřní rozhovor je nejen nejdůležitějším, ale také nejčastějším druhem rozhovoru, který vedeme. Je to ten, který probíhá v našich myslích, ve vnitřním světě našich myšlenek a emocí. Způsob, jakým mluvíme sami k sobě, odráží to, co si o sobě myslíme, a také se promítá do toho, jak se ukazujeme světu kolem nás.


Je známo, že způsob, jakým se chováme sami k sobě, ovlivňuje to, jak se k nám chovají ostatní lidé. Když se sami ke své osobě chováme s láskou, respektem a porozuměním, je pravděpodobné, že i ostatní budou vůči nám přívětivější. Naopak, pokud jsme k sobě samým příliš kritičtí a soudní, můžeme se setkat s podobným chováním i od druhých.


Přetrvávající vliv minulosti: Vnitřní kritik a soudce

Často jsme sami se svými největšími kritiky a tyranizátory. Tento vnitřní monolog často vychází z toho, jak se k nám chovali lidé ve fázi našeho vývoje, například rodiče, učitelé nebo kamarádi. Je zajímavé, že tento vnitřní kritik a soudce v nás přetrvává i poté, co lidé kolem nás už nemají žádný vliv na naše životy.

terapie

Nežijme ve výmluvách: Zodpovědnost za svůj život

Je však důležité si uvědomit, že to není výmluva. Máme zodpovědnost za svůj vlastní život, ačkoli někdy můžeme být konfrontováni s negativními vlivy. Svalovat vinu na ostatní, i když jsou skutečně zodpovědní, nám nepomůže zlepšit náš život. Když nám někdo přidá těžké břemeno, nemusíme po 20 let sedět na místě a stěžovat si na toho zlého člověka. Místo toho můžeme udělat vše pro to, abychom se od tohoto břemena osvobodili.


Staré mýty a nové možnosti: Učení se po celý život

Existuje přísloví: "Starého psa novým kouskům nenaučíš." Toto přísloví se však zakládá na lži. Bylo vytvořeno jako výmluva, jako způsob, jak ospravedlnit svou neochotu a lenost. Je důležité si uvědomit, že jak pes, tak i starší člověk se mohou naučit novým věcem. Učíme se neustále a naše schopnost učit se je neomezená. Stačí se podívat na starší lidi, kteří ovládají moderní technologie a chytré telefony!

Vnitřní rozhovor


Úsilí, které stojí za to: Přeměna vnitřního rozhovoru

Opravdová snaha a úsilí stojí za to. Chronický vztek, strach, úzkost a stud jsou pouze některé z důsledků negativního vnitřního monologu. Tento negativní monolog nás svazuje a drží ve vězení mnoha uzavřených možností.


Přátelství sám se sebou: Jak byste mluvili k nejbližšímu příteli

Často jsme vstřícnější a laskavější k druhým než k sobě samým. Pokud váš dobrý přítel udělá chybu, pravděpodobně se k němu budete chovat s pochopením a empatií. Ale jak mluvíte k sobě, když uděláte chybu?


Změna je možná: Učme se mluvit k sobě s láskou

Změna vnitřního rozhovoru vyžaduje práci, ale my vám ukážeme, jak na to. Výsledek stojí za to. Naše podvědomí nám pomáhá na cestě k pozitivní změně. Již samotné uvědomění si a pozorování špatného vzorce eliminuje jeho negativní dopad. Největší nepříjemnosti a škody vznikají tehdy, když se neuvědomujeme negativní vzorce.

Nenechávejte svůj vnitřní monolog ovládat negativními myšlenkami a sebekritikou. Naučte se mluvit k sobě s láskou, laskavostí a podporou. Věřte si a věřte, že si  zasloužíte štěstí a úspěch. Uvědomte si, že změna vnitřního rozhovoru může pozitivně ovlivnit váš život.

Zdravá sebereflexe a krutá sebekritika jsou dvě zcela odlišné věci

Zatímco zdravá sebereflexe je schopností zkoumat a analyzovat své myšlenky, chování a emoce s cílem se zlepšit a růst, krutá sebekritika je destruktivní a neúměrně tvrdé soudy, které sami na sebe klademe. Zdravá sebereflexe nám umožňuje objektivně zhodnotit naše jednání a nalézt způsoby, jak se zlepšit, zatímco krutá sebekritika nás pouze devalvuje a snižuje naši sebeúctu. Je důležité se naučit rozlišovat mezi těmito dvěma a pracovat na podpoře a lásce k sobě samým.

Představte si, že jste zjistili, že váš partner vás podvádí. Vnitřní rozhovor, který následuje, je plný sebepošlapávání a negativních myšlenek: "Jsem ošklivá, tlustá, neumím vařit, jsem nudná, za nic nestojím a mnohem horší věci." Lavina sebepoškozujících myšlenek a představ, které proudí z vašeho podvědomí, vás může zasahovat a ovlivňovat po dlouhé dny a týdny.

Nyní si představte, že vaše nejlepší kamarádka vám sdělí, že ji partner podvádí. Jaký vnitřní rozhovor byste s ní vedli? A co byste jí skutečně upřímně a z celého srdce řekli? Možná něco jako: "Vykašli se na něj. Jeho zrada není tvá vina. Pokud měl s něčím problém, měl to sebou prodiskutovat, ne tě podvádět a lhát ti. Takový typ člověka podvede každého a ty se za to nemůžeš obviňovat."

Teď se zamyslete, proč nedokážeme mluvit k sobě samým s takovou láskou, pochopením a podporou, jakou bychom poskytli našim blízkým? Proč si neumíme říct: "Nemusíš se kvůli tomu tak trápit. Nejde o tebe, ale o jeho chování. Jsi krásná, hodnota a zasloužíš si lásku a věrnost"?

Je čas změnit náš vnitřní rozhovor a naučit se mluvit k sobě samým s týmž pochopením a laskavostí, kterou bychom projevili druhým. Uvědomme si, že vnitřní monolog je nástrojem, který ovlivňuje naše sebevědomí a pocity hodnoty. Zasloužíme si mluvit k sobě se stejnou láskou a respektem, jakou projevujeme ostatním.

 

30 denní výzva

Pište si deník
Psaní deníku a zaznamenávání obou variant: Jednou možností je psát si deník a zapisovat si obě strany vnitřního rozhovoru. Když se stane něco negativního, zaznamenáme, co jsme řekli sami sobě. Poté si představíme, jak bychom mluvili s naším přítelem, a zapišme si tuto pozitivní variantu. Tímto způsobem si můžeme uvědomit rozdíl mezi tím, jak se ke svému příteli chováme a jak se chováme sami sobě.


Veďte si zvukové záznamy
Technika od Petera Attia: Kanadský lékař a autor bestselleru "The Science & Art of Longevity" Peter Attia sdílel svou techniku, jak pracovat s vnitřním rozhovorem. V jednom rozhovoru popsal, jak trpěl vztekem od doby, co si pamatuje. Praktikoval bojové sporty, což mu umožnilo vybít svou zlost na tréninku a zabránit trestné činnosti. Avšak po čtyřicítce si uvědomil, že jeho vztek pramení z toho, jak k sobě mluví. Začal si každý den nahrávat zvukový záznam do svého telefonu, kde sám k sobě mluvil tak, jako by mluvil ke svému dobrému příteli. Tyto nahrávky pak poslouchal a sdílel je se svým psychologem. Po čtyřech měsících se mu podařilo změnit svůj vnitřní rozhovor. Vztek, který ho trápil po celá léta, úplně zmizel.

 

Rozhodněte se, zda preferujete psanou variantu nebo zvukový záznam, a poté můžete začít pracovat s vnitřním rozhovorem. Zaznamenejte si situaci, ve které se stalo něco negativního, a popište, jak jste sami k sobě hovořili. Poté si představte osobu blízkou vám a zapište, jak byste k ní promlouvali, aby jste jí poskytli podporu. Pravidelně se vracejte ke svým záznamům.

Vyzývám vás, abyste praktikovali toto cvičení každý den po dobu 30 dní. Během těchto 30 dní nechte své podvědomí nastolit změnu.

  • 🌟 Nekritizujte se za to, že se kritizujete.
  • 🌟 Nechte své podvědomí pracovat. Samotný fakt, že jste něco přinesli na světlo a uvědomili si to, vytváří samovolnou změnu, bez vyvíjení dalšího úsilí.
  • 🌟 Každá investice do vnitřní práce a seberozvoje je cenná a nikdo vás o ni nemůže okrást. Stává se to nedílnou součástí vaší duše. Jak Einstein řekl, "Jakmile rozšíříte své vědomí, nemůžete se vrátit zpět."
  • 🌟 Zvládnutí vnitřního rozhovoru a spřátelení se sebou je jednou z nejmocnějších praktik, které vám umožňují transformovat váš život a dosáhnout vnitřního klidu a sebejistoty. Je to mistrovské umění.Nejnovější

Neváhejte a přidejte se!

K odběru novinek a už vám neuteče žádná nově přidaná věštba a ‍obsah ze světa 🪄 čarodějnicví a spirituality!