Mezi různými meditačními technikami, které se rozvinuly v průběhu staletí, stojí jedna zvláštní metoda v čele: Osho Dynamická Meditace. Tato metoda, navržená indickým duchovním učitelem Oshem, slibuje nejen uklidnění mysli, ale také osvobození těla a propojení s vlastním nitrem. Pokud hledáte cestu ke skutečnému sebepoznání a duševnímu klidu, tato meditační technika může být klíčem k vašemu úspěchu.

Osho a původ jeho Dynamické Meditace

Osho prozkoumal a studoval širokou škálu duchovních a meditačních technik, včetně těch západních. Inspiroval se buddhismem, taoismem, sufismem, hinduismem, křesťanstvím a dalšími duchovními tradicemi. Taktéž ho ovlivnila moderní psychologie a terapeutické metody. I když se inspiroval mnoha zdroji, je důležité si uvědomit, že Dynamická Meditace a jeho další techniky byly vyvinuty na základě jeho osobního učení a vize o duchovním rozvoji a osvobození.

Když vyvinul tuto meditaci, chtěl vytvořit unikátní metodu, která by byla přístupná lidem, kteří se potýkají s každodenními problémy a stresy. Tato meditace kombinuje prvky tělesné aktivity, dechu a meditace a má za cíl uvolnit potlačené emoce a vzorce v mysli, aby se dosáhlo vnitřního klidu a transformace.

 

Osho byl kontroverzní postavou

Jeho učení a metody vyvolávají různorodé názory a emoce. Někteří ho obdivovali za jeho přístup k osobnímu rozvoji a spiritualitě, zatímco jiní kritizovali za jeho extravagantní životní styl a kontroverzní aspekty jeho vedení. Nechť si každý vytvoří vlastní názor na Osha, avšak stále můžeme ocenit a prozkoumat hodnotné aspekty jeho učení.

 

Co je Osho Dynamická Meditace?

Osho Dynamická Meditace je jedinečnou formou meditace, která kombinuje dynamiku a klid v jedné seanci. Byla vyvinuta na základě holistického přístupu k lidskému bytí, který zdůrazňuje propojení těla, mysli a ducha. Cílem této meditace není jenom odpočinek nebo relaxace, ale také uvolnění a vyčištění emocí a stresu, který se nashromáždil v těle. Upřímně řečeno, Osho Dynamická Meditace je poměrně náročná fyzická aktivita, která vám jistě pomůže spálit pár kalorií.

 Terapie

Osho Dynamická Meditace

Délka celkové meditace: 1 hodina


Příprava:

 • 🌟 Meditujte na prázdný žaludek. Meditace zahrnuje fyzickou aktivitu. Stejně jako u jiných cvičení a sportů není vhodné ji provádět bezprostředně po jídle. Je doporučeno počkat alespoň dvě hodiny po jídle, abyste měli dostatečný prostor pro pohyb a minimalizovali riziko nekomfortních pocitů během meditace.
 • 🌟 Ideálně ráno, abyste měli dostatek energie. Ráno je časem, kdy se probouzí nejen příroda, ale i naše vědomí. Nicméně, meditaci je možné provádět i během dne.
 • 🌟 Noste pohodlné oblečení, které vám umožní volný pohyb.
 • 🌟 Meditujte se zavřenýma očima a pokud je to nutné, můžete si oči zakrýt například šátkem. Je důležité zajistit bezpečný prostor pro váš pohyb, aby jste do něčeho nenarazili a mohli se plně soustředit na meditační proces.
      

1. První fáze (10 minut) - Chaotický dech

Začněte stát nebo sedět se zavřenýma očima a začněte dýchat intenzivně nosem.

Dýchejte chaoticky, hluboko a intenzivně, neupravujte svůj dech. Dejte svému dechu volnost a nechte ho být přirozený, ale energetický. Nepotřebujete řídit svůj dech, prostě ho nechte proudit svobodně. Dejte svému dechu plnou pozornost a nechte veškerou energii proudit volně celým vaším tělem. Během této fáze použijte jakýkoliv pohyb těla pro podporu dechu.

Rychlé a hluboké dýchání v Osho Dynamické Meditaci okysličuje celé tělo a zvyšuje průtok kyslíku do našich buněk. To nám dodává energii a pomáhá nám zbavit se nahromaděného napětí a stresu. Díky zvýšenému okysličení se cítíme svěže, plní života a na mentální úrovni jsme více pozorní a soustředění. Rychlé dýchání je důležitou součástí této meditace, která nám pomáhá uvolnit staré vzorce a otevřít se novým zážitkům.

 

2. Druhá fáze (10 minut) - Exploze šílenství

Explodujte! Dejte svému tělu a hlasu absolutní svobodu k vyjádření. Propusťtě ze sebe všechno, co potřebuje jít ven. Staňte se naprosto šílenými. Nechte své emoce volně proudit - křičte, plačte, skákejte, třeste se, bouchejte, tančete, zpívejte, smějte se! Dejte tělu svobodu a neomezujte se. Uvolněte vše, co touží vyjít na povrch. Povolte veškeré zábrany a dejte svým emocím volný průchod. Buďte jako divoce tekoucí řeka, která nechává proudit vše, co je uvnitř, a nic ji nezadržuje. Dovolte svému tělu, aby se vyjádřilo naplno a zbavte se jakýchkoli omezení. Buďte hraví. Užívejte si šílenství, které z vás vychází.

Pokud vám váš prostor neumožňuje vydávat hlasité zvuky, můžete provést tichou alternativu: Namísto vytlačování zvuků nechte katarzi v druhé fázi probíhat pouze skrze pohyby vašeho těla.

Exploze šílenství nám dává příležitost zbavit se napětí a bloků, které nám brání v dosažení vnitřního klidu a rovnováhy. Tím, že jsme spontánní ve svých pohybech a výrazech, propouštíme staré vzorce, emocionální zábrany a nahromaděnou energii. Tato fáze nám pomáhá rozpoznat a přijmout své emoce bez posuzování a odsuzování, což vede k hlubšímu sebeuvědomění a sebeakceptaci.

 

3. Třetí fáze (10 minut) - Skákání s mantrou Hu

Pozvedněte ruce nad hlavu a skákejte nahoru, dolů a zvolávejte mantru "Hu! Hu! Hu!

V tiché alternativě, kde vám prostor neumožňuje vydávat zvuky, opakujte mantru Hu! pouze vnitřně.

Dejte ze sebe všechno, co máte; úplně se vyčerpejte.

Když opakujete tuto mantru nahlas nebo v duchu a spojíte ji se skákáním, umožníte svému tělu a mysli volně vyjádřit všechny pocity a emoce. Prostřednictvím zvuku "Hu" můžete dosáhnout katarze a uvolnění, což vám pomůže dosáhnout hlubšího vnímání a harmonie. Mantra "Hu" je prostředkem k rozpuštění vnitřních napětí a otevření se novým prožitkům a transformaci.

 

4. Čtvrtá fáze (15 minut) - Stojící nehybnost, Zamrznutí

Po zaznění gongu, který označuje začátek čtvrté fáze, ZAMRZNĚTE! Úplně zastavte své pohyby a zamrzněte v jakékoli pozici, ve které se nacházíte. Nepřizpůsobujte své tělo žádným způsobem a nedovolte si žádné další pohyby. Každý kašel, pohyb nebo cokoli jiného by rozptýlilo tok energie a úsilí by bylo ztraceno.

Tato fáze je jako meditační klid po bouřlivé části meditace. Je to okamžik ticha a soustředění, kdy se můžete spojit se svým vnitřním já a prozkoumávat svoji vnitřní podstatu. Zamrznete ve své vlastní existenci a přijímáte to tak, jak to je, bez potřeby něco měnit nebo upravovat. Buďte svědkem všeho, co se vám děje. Pozorujte všechny fyzické, emocionální a mentální projevy, které se mohou vynořit, a zůstaňte u nich pouze jako pozorovatel. Neposuzujte nebo nezasahujte do toho, co se děje; prostě buďte vnitřně přítomní a přijímejte každý projev bez jakéhokoli hodnocení.

 

5. Pátá fáze (15 minut) - Oslava života

Oslavujte! Vykonali jste úžasnou práci! S hudbou a tancem vyjádřete cokoli je uvnitř vás.

Nekontrolujte své pohyby, nesnažte se tančit salsu, hip hop, flamenco. Nechte energii volně a přirozeně proudit. Buďte svobodní a vychutnávejte si každý okamžik oslavy života!

Osho Dynamická meditace a fáze

 

Krátká úkázka všech pětí fází s pozicí Savasana (Leh na zádech.) na konci.

 

 

Hudba k Osho dynamické meditaci se všemi fázemi. Fáze ticha je tichá. Jednotlivé fáze jsou zvýrazněny gongem.

 

Přínosy Dynamické Meditace

Osho Dynamická Meditace může být účinným nástrojem pro osvobození se od traumatu, posttraumatické stresové poruchy (PTSD) a negativních energií i starých nefunkčních vzorců z několika důležitých důvodů:

 1. 🌟 Uvolnění zablokovaných emocí: Trauma a negativní zkušenosti mohou způsobit, že naše emoce se uzamknou nebo se stávají potlačenými. Dynamické fáze meditace umožňují tělu a mysli vyjádřit a uvolnit tyto potlačené emoce. Když se emoce začnou uvolňovat, dochází k postupnému osvobození od emočního traumatu.
 2. 🌟 Dechové techniky: Intenzivní dýchání, které je součástí Dynamické Meditace, má silný účinek na uvolňování napětí a emočního stresu v těle. Průběžně proudící a rytmické dýchání může pomoci odblokovat energetické kanály a umožnit plynulý tok energie, což vede k vyrovnání a harmonizaci mysli a těla.
 3. 🌟 Propojení těla a mysli: Dynamická Meditace kombinuje fyzickou aktivitu, dechové techniky a meditaci, což umožňuje úplné propojení těla a mysli. Tím se posiluje uvědomění o vlastních pocitech a emocích a umožňuje nám být v kontaktu s traumatem. Když jsme schopni toto trauma identifikovat a přijmout, máme větší šanci ho postupně překonávat.
 4. 🌟 Vyčištění energetických bloků: Negativní energie a traumata mohou vytvářet energetické bloky v našem těle a auře. Pravidelná praxe Osho Dynamické Meditace může pomoci těmto blokům se rozptýlit a umožnit průtok pozitivní energie. Tím dochází k očistě těla a mysli od nahromaděných negativních energií.
 5. 🌟 Vytvoření prostoru pro pozitivní transformaci: Kombinace dynamických a meditačních fází umožňuje postupně vyčistit negativní energie a uvolnit trauma. Po meditaci zažijeme fázi klidu a uvolnění, což nám umožní vytvořit prostor pro pozitivní transformaci a růst.

Další přínosy

 • 🌟 Zlepšení vnímání a soustředění: Pravidelná praxe může vést k většímu soustředění, jasnému myšlení a lepšímu vnímání.
 • 🌟 Rozvoj kreativity: Otevření mysli a propojení se s vnitřní energií může povzbudit kreativitu a nové nápady.
 • 🌟 Zlepšení celkového zdraví: Meditace má prokazatelné přínosy pro zdraví, včetně snížení krevního tlaku, podpory imunitního systému a zlepšení spánku.Nejnovější

Neváhejte a přidejte se!

K odběru novinek a už vám neuteče žádná nově přidaná věštba a ‍obsah ze světa 🪄 čarodějnicví a spirituality!