EMDR je terapeutická a studiemi ověřená metoda, která lidem pomáhá zpracovat traumatické zkušenosti, strachy a fobie. Jednoduchá a neuvěřitelně účinná. Je schválena ministerstvem USA pro záležitosti veteránů k léčbě posttraumatické stresové poruchy. Každý se tuto techniku může naučit a převzít proces léčení do vlastních rukou, tedy spíše očí.

EMDR vychází z anglického (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), v překladu Přepracování a desenzibilizace pomocí pohybu očí.


Co je EMDR a jak funguje?

Sezení funguje tak, že si pacient vyvolá vzpomínky na traumatický zážitek, stres nebo na své strachy a fobie a pak pozoruje pohyb předmětu před očima. Předmět se hýbe sem a tam a oči předmět následují. Obvykle sezení trvá 60-90 minut. Není třeba svůj problém sdílet s terapeutem a mluvit o něm, není třeba ani mít svého terapeuta rád a není třeba ani terapeuta mít!

terapie

Příliš jednoduché na to, aby to mohlo fungovat?

Jako mnoho vědeckých pokroků i EMDR vzniklo náhodou a objevitelem a tvůrkyní metody je psycholožka Francine Shapiro. Jednoho dne roku 1987 se Francine Shapiro zaujatá bolestivými vzpomínkami, procházela po parku a všimla si, že rychlé pohyby očí ji způsobili dramatickou úlevu od jejího utrpení. Jak by mohla z tak krátké zkušenosti vyrůst hlavní léčebná modalita? Jak je možné, že tak jednoduchý proces nebyl dříve zaznamenán? To byli první otázky Francine po její zkušenosti.

Zpočátku byl postoj odborné společnosti k metodě skeptický, ale mnoho kontrolovaných studií prokázalo její účinnost. Shapiro byla příjemcem řady ocenění, včetně mezinárodní ceny Sigmunda Freuda za psychoterapii.

Ve studii v roce 2014 se příliš od EMDR neočekávalo, a tak byla zařazena jen jako kontrolní srovnávací metoda, jako třeba placebo.

K překvapení výzkumníků dvanáct sezení EMDR se ukázala být nejúčinnější léčbou. EMDR
se od té doby stala jednou z léčebných postupů pro posttraumatickou stresovou poruchu schválenou ministerstvem USA pro záležitosti veteránů.

V další studii srovnavající lék Prozac, EMDR a placebo, si pacienti na EMDR vedli podstatně lépe než pacienti na Prozacu nebo na placebu.
Navíc pacienti po EMDR dosáhli trvalého zlepšení. Po osmi měsících později, kdy pacienti byli zkontrolováni znovu, 60% těch, kteří obdrželi EMDR léčbu, bylo vyhodnoceno, jako zcela vyléčeno. V kontrastu tomu všichni, kteří užívali lék, se po jeho vysazení vrátili do původního stavu a nedosáhli žádného zlepšení.


Neví se proč EMDR funguje, ale stejně tak se přesně neví, proč Prozac funguje

Jedna z teorií, která by mohla vysvětlit účinnost metody je spojení se spánkovou fázi REM. REM je fáze spánku, ve které nastávají sny. V REM fázi se oči rychle pohybují tam a zpět, stejně jako v EMDR. V REM, nejen že nastávají sny a vytváří se bizarní snové asociace, je to nepostradatelná funkce pro přežití, kdy náš mozek zpracovává zážitky dne. Například v jedné studii měli lidé dostatek spánku, ale vědci je vždy probudili při začátku REM fáze. Lidé šli znovu spát a znovu byli probouzeni. Měli naspáno dostatek hodin, ale nebylo jim umožněno REM fáze. Po několika dnech neumožnění REM spánku, začali mít lidé halucinace během dne. REM fáze je tedy nepostradatelná funkce. A EMDR se jeví, že má s REM spojitost. A proto umožňuje efektivní zpracování paměti a řešení traumat.

Na rozdíl od konvenční expoziční léčby EMDR tráví velmi málo času revizí původního traumatu. Samotné trauma je jistě počáteční bod, ale důraz je kladen na stimulaci a otevírání asociativního procesu, což umožňuje integrovat traumatický zážitek.

EMDR uvolňuje něco v mysli/mozku, co lidem umožňuje rychlý přístup k volně souvisejícím vzpomínkám a obrazům z minulosti. Zdá se, že jim to pomáhá zasadit traumatickou zkušenost do širšího kontextu nebo perspektivy.

Lidé se mohou z traumatu vyléčit, aniž by o tom mluvili. EMDR jim umožňuje sledovat své zkušenosti novým způsobem, bez verbální komunikace s jinou osobou.


Léčebnou metodu můžete aplikovat sami na sebe, pokud se na to cítíte

Vyvolejte si traumatický zážitek, to co vás stresuje, z čeho máte strach, co vás tíží.


Sledujte očima pohybující se předmět sem a tam. Oči předmět následují a dochází k pohybu očí. Proto je dobré sledovat předmět z blízkosti, tak aby skutečně docházelo k očnímu pohybu. V klasické terapii je předmět vzdálen 30–35 cm od očí klienta, se dvěma pohyby tam a zpět za sekundu.

Myslete na svůj problém a nechte mysl volně proudit a pracovat. A po celou dobu sledujte předmět.

Sezení u psychologa obvykle trvá 60-90 minut, v celkovém počtu 6-12 sezení a to 2 krát týdně. Sezení mohou být vedena v po sobě jdoucích dnech.

Pokud provádíte metodu sami, věnujte ji alespoň 10 až 20 minut a to minimálně 2 krát týdně. Můžete samozřejmě následovat profesionální postup 60ti až 90 minut.

Uvádíme zde několik videí z Youtube s EMDR sezením. Takže si jen zvolte video, ponořte se do svého problému a pozorujte předmět.

 

 

 

 

 

 

 

 
Nejnovější

Neváhejte a přidejte se!

K odběru novinek a už vám neuteče žádná nově přidaná věštba a ‍obsah ze světa 🪄 čarodějnicví a spirituality!