Toxické duševní pouto je jako neviditelný provaz, který nám znemožňuje svobodně se odpoutat od škodlivých vztahů, které nás svírají a brání nám žít naplno. Tato silná připoutanost je nezdravá a může negativně ovlivnit osobní blaho a životní cestu každé zúčastněné osoby.

 

Co je duševní pouto

Duševní pouto označuje silné emoční a energetické spojení mezi dvěma lidmi, které může být velmi hluboké a intenzivní. Je to jako neviditelné vlákno, které propojuje jejich duše a umožňuje sdílet emocionální a energetické prožitky. Toto pouto může být vytvořeno v důsledku intenzivního vztahu, silného citového propojení nebo společných životních zkušeností. Může se týkat i minulých životů a karmických vztahů. Někdy můžeme mít s určitými lidmi silné pouto, které překračuje hranice tohoto života a sahá do naší minulosti.

Rozvázání toxického pouta

 

Co je toxické duševní pouto

Někdy se ocitáme v "pasti", kdy cítíme silné spojení s druhou osobou, ale pro ni toto spojení neplatí. Naše emoce nejsou opětované, a druhá osoba nejenže neuctívá toto spojení, které mezi námi existuje, ale může ho dokonce zneužívat. Toxická pouta nejsou omezena pouze na romantické vztahy, ale právě z nich je velmi obtížné se vymanit. Tato magie nás může držet navzájem provázané, i když je to pro nás škodlivé a brání nám v osobním rozvoji a šťastném životě. Je důležité pochopit a požádat o osvobození se od takových toxických pout, abychom mohli nalézt svobodu a radost ve svém vlastním bytí.

Toxické duševní pouto

 

Příklady toxických pout

🌟 Marné platonické lásky
🌟 Vztahy s narušenými jedinci: Pouta k narcistům, psychopatům, manipulátorům, lhářům nebo lidem s drogovou nebo jinou závislostí.
🌟 Pouto s nevěrným partnerem
🌟 Vztahy s bývalými partnery: Pouta k bývalým partnerům, která nás mohou brzdit v nových vztazích nebo nám bránit v uzavření minulosti.
🌟 Vztahy se ženatými/vdanými osobami: Pouta k lidem, kteří jsou ve stávajícím vztahu a nemají v úmyslu se rozvést, což nás může uvrhnout do nezdravé situace.
🌟 Jednostranné vztahy: Pouta k osobám, které nám neprojevují stejný zájem a úroveň angažovanosti,
🌟 Toxičtí přátelé a rodinní příslušníci: Pouta k přátelům, kteří nás zatěžují negativní energií, konflikty nebo jsou na nás emocionálně závislí.

Kouzlo rozvázání

 

Kognitivní disonance: Nekonečný vnitřní zápas

Kognitivní disonance je nesoulad stavu mysli, řekněme jednoduše Emoce versus Rozum, kdy čelíme nesouladu mezi našimi přesvědčeními, znalostmi, hodnotami, emocemi a naším jednáním nebo vnímanou realitou. Kognitivní disonance, tajemná bariéra, nás zadržuje v situaci, kdy logika nám napovídá, že tento vztah nemá budoucnost. Překážky se zdají nepřekonatelné a situace je beznadějná. I přesto, že víme, že bychom se měli odpoutat, naše city nám nedovolí opustit tuto osobu. Jsme jako uvězněni v kouzelném vlákně pouta, které nás spíše drancuje a ničí než nás spojuje.

 

Vnější bariéry někdy nejsou dost: Pouto, které nelze jen tak zlomit

Můžete se rozvést, odstěhovat nebo danou osobu zablokovat, ale přesto toto pouto uvnitř vás stále existuje a nedokážete se osvobodit. Toxické pouto vás svírá a ničí, přestože jste udělali vše pro to, abyste se vymanili z jeho spárů.

Magie a kouzla pro toxické vztahy

 

Bod obratu

Došli jste až k bodu obratu, kdy jste prošli utrpením a stojíte před důležitým rozhodnutím. Vaše duše je rozpolcena, čelíte vnitřnímu konfliktu a kognitivní disonanci. Víte, že současný stav s tímto člověkem je neudržitelný, a že se vaše cesty musí rozejít. Přesto se vám odtrhnout od tohoto pouta nedaří. A právě teď a tady máme pro vás účinné kouzlo!

 

Kouzlo osvobození se od toxického pouta

Samotné kouzlo vyžaduje vážnost a úctu. Jako bychom se připravovali k opravdovému právnímu jednání a žádali o rozvod, stejně tak přistupujme k tomuto magickému aktu. Představte si situaci, kdy by bylo možné požádat o rozvod online emailem. Stejně tak se připravte na tento magický akt.

 

Účinky kouzla:

 • 🌟 Vnitřní osvobození se od tohoto pouta
 • 🌟 Osoba vás může přestat kontaktovat a zatěžovat i ve fyzickém světě

 

Pomůcky:

 • 🌟 Několik papírů ve formátu A4
 • 🌟 Pero
 • 🌟 Obálka nejlépe C4: formát A4, nebo obálka C6/5: dvakrát přehnutá A4. Jednoduše obálka, do které je vhodné vkládat úřední dokumenty.
 • 🌟 Dále si můžete pomoci poznámkovým blogem na brainstorming, třeba ve vašem notebooku, a to pro urovnání myšlenek a základních bodů před tím, než vše oficiálně vložíte na OFICIÁLNÍ papír.

 

Kdy kouzlo vykonat

 • 🌟 Vhodný je čas některého ze tří úplňkových dní a novoluní.
 • 🌟 Ovšem je možné kouzlo provést kdykoliv, kdy to tak cítíte, kdykoliv máte pocit, že jste ve správné chvíli, máte dostatek nerušeného času, prostoru, chuti i energie.

 

Prostředí a další pomůcky

Je to na vás, zcela podle vašich preferencí. Můžete si při vytváření tohoto dokumentu zapálit svíčku a pustit si relaxační hudbu, ale není to podmínkou. Pokud preferujete klidnou atmosféru, můžete se posadit do zahrady nebo na místo, kde se cítíte dobře. Důležité je vytvořit si prostředí, ve kterém se cítíte pohodlně a ve kterém se můžete soustředit na tento magický akt.

 

Komu svou žádost směřovat

Podání k "soudu" je osobní volba. Můžete oslovit vyšší síly, vesmír, Boha, anděla či své předky. Věřte, že vaše poselství bude vyslyšeno. Mnoho lidí navazuje osobní spojení k určitým duchovním bytostem nebo entitou, jako je bohyně Kálí, Ježíš, nebo nanebevzetí mistři. Toto je osobní rozhodnutí každého jednotlivce.

Kouzlo rozvázání toxického pouta

 

Dejme se do kouzla

1. Rozpracujte si své myšlenky

Zde je místo pro brainstorming a poznámkový blok.
Vstupte do světa bez omezení, kde myšlenky mohou volně proudit jako divoká řeka. Toto je místo pro brainstorming, bezuzdné psaní na nečisto. Pište si v bodech, bez ohledu na strukturu či pořádek, to, co vám ta osoba provedla. Pokračujte dále a zkuste zachytit, jakým způsobem tato událost ovlivnila váš život na mnoha úrovních. Emoční, psychický, finanční, sociální, zdravotní, pracovní - nenechte nic stranou. Nechť slova tečou z vaší duše, ať to i působí chaoticky, to není podstatné. Důležité je zhmotnit všechny ty myšlenky a pocity na papír. Udělejte si tento návrh, zaznamenejte každý detail. Bude to základ, ze kterého vytvoříte strukturovaný a oficiální dokument.

 


2. Vytvoření strukturovaného dokumentu

Nyní je čas vytvořit strukturovaný dokument, který uzavře vaše myšlenky a pocity do jednotné formy. Nenechávejte žádný detail pozadu, přeneste všechny poznámky a body z vašeho brainstormingu do této oficiální podoby.

 • 🌟 Vaše jména: Začněte tím, že uvedete své jméno a jméno osoby. Tímto způsobem vytvoříte osobní spojení s celým dokumentem.
 • 🌟 Vyjádření připoutanosti: Vyjádřete, že cítíte připoutanost k této osobě, spojuje vás pouto, i když přesně nemusíte vědět, odkud toto pouto pramení.
 • 🌟 Uveďte důvody k rozvázání: Provinění a dopad
        Popište, co vám tato osoba udělala, jak zneužila nebo nerespektovala toto pouto, a jak se vůči vám provinila. Detailně se zaměřte na všechny aspekty této situace.
        Uveďte, jaký tento vztah měl dopad na váš život. Jak ovlivnil vaše rozhodnutí, emoce a pocity. Jak ovlivnil vaše finance, kariéru, zdraví.
 • 🌟  Přání o rozvázání pouta: Nakonec vyjádřete vaše přání o rozvázání tohoto pouta. I přesto, že můžete cítit bolest, možná nevidíte jinou možnost než toto pouto ukončit. Buďte upřímní a jasně vyjádřete své pocity a touhy v této části dokumentu.

 

3. Zpracovaný dokument vložte do obálky

Uveďte údaje stejně pečlivě jako v oficiálním dopise.

 • 🌟 Příjemce: Vyšší síla nebo kdokoliv, komu posíláte svůj kouzelný vzkaz.
 • 🌟 Odesilatel: uveďte vaše celé oficiální jméno, datum narození a místo narození, můžete přidat i současnou adresu.

 

4. Odeslání

Vskutku, žádost o rozvázání je velmi individuální a osobní zkušenost. Není zde žádná přesná cesta, kterou bychom měli následovat, a každý jedinec může přistupovat k tomuto aktu podle svých vlastních pocitů. Práce s vyššími energiemi a čarodějnictvím je otevřená a svobodná cesta. To není jako pečení pizzy, kde musíme striktně dodržovat předepsaný recept. Naopak, tato cesta nám poskytuje široký prostor pro kreativitu a intuici. Postup a způsob, jakým podáte žádost o rozvázání pouta, je skutečně plně na vás.

Jak odeslat vaši žádost vyšším silám:
Zde je několik návrhů, co můžete s dokumentem o rozvázání toxického duševního pouta udělat:

 • 🌟 Spálení ohněm: Spálení dopisu ohněm je tradiční způsob poslání zpráv nebo přání vyšším silám nebo vesmírnému vědomí a způsob komunikace s neviditelnými silami. Oheň má transformační sílu a spálení dopisu mu umožní vzít tuto energii do vesmíru.
  Buďte opatrní, abyste to provedli bezpečně. Popel můžete rozsypat do větru.

  Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi osobní dokument a informace, pokud se rozhodnete využít následující způsoby odeslání, jednoduše dokument roztrhejte, rozstříhejte na malé kousky, nebo spalte.
 • 🌟 Recyklovat: Místo spálení můžete obálku recyklovat, což symbolizuje transformaci a nový začátek. Vložte vaši obálku do koše na recyklování papíru.
 • 🌟 Položit na vodu: Pokud máte možnost, můžete obálku položit na hladinu jezera, řeky nebo moře, a sledovat, jak se odplavuje, což reprezentuje uvolnění a odchod starých vazeb.
 • 🌟 Vhození do větru:Vhoďte ho do vzduchu. Můžete si představit, jak se jeho energie rozptýlí ve větru.
 • 🌟 Křižovatka: Zanechte dopis na křižovatce. Ponechávání předmětů na křižovatkách v tradičním čarodějnictví slouží jako způsob komunikace s vyššími silami tím, že vytváří bod spojení mezi světem lidským a duchovním, což umožňuje přenést poselství a žádosti o ochranu nebo vedení.

V tomto magickém okamžiku, kdy máte hotový důležitý dokument o rozvázání toxického duševního pouta, je na vás rozhodnutí, jakým způsobem ho odeslat vyšším silám. Pouze vy znáte své srdce a duši nejlépe, a proto máte absolutní svobodu přijít s vlastními návrhy a přístupy. Existuje celá řada možností, které můžete zvážit, ať už je to umístění na svém oltáři, vyslání do přírody nebo symbolicky propuštění do větru. Vaše čarovné putování je jedinečné, a právě proto můžete tvořit svůj osobitý rituál, který vám rezonuje nejvíce. Důvěřujte své intuici a nenechte se omezovat žádnými pravidly. Jste pánem svého vlastního kouzla.

Magie rozvázání pouta

 

Právo na uvolnění: Když spřízněná duše ubližuje

Ať už se jedná o spřízněnou duši, nebo dvouplamen, na tom nezáleží. Pokud vás osoba nerespektuje a dopady spojení jsou pro vás devastující, tak ani spřízněnost duší takové chování neopravňuje. Vždy máte právo opustit toxický vztah a uvolnit místo pro lepší vztah a pozitivní energie.
Nejnovější

Neváhejte a přidejte se!

K odběru novinek a už vám neuteče žádná nově přidaná věštba a ‍obsah ze světa 🪄 čarodějnicví a spirituality!