Pomocí překladače z latinského do runového písma můžete zjistit, jak by se psalo třeba vaše jméno, nebo jakékoliv jiné slovo, které vás zajímá v runové znakové sadě - Futharku.

Vzhledem k tomu, že se runová znaková sada používala několik století v různých jazycích a zemích, vyvinulo se několik odnoží písma. Runová abeceda není jednotná a proto se liší v závislosti na zemi i na době používání, nejznámější jsou Germánský futhark prostý, Anglosaský futhork a Vikinský futhork. Překladač níže používá Germánský futhark prostý.


Překladač do runového písma

Váš text:

Runový přepis:

ᚹᛁᛏᛖᛃᛏᛖ
ᚾᚨᛈᛁᛊᛏᛖ ᚾᛖᛃᚨᚲᛃ ᛏᛖᚲᛊᛏ ᚨ ᛈᛟᛞᛁᚹᛖᛃᛏᛖ ᛊᛖ ᛃᚨᚲ ᛊᛖ ᛈᛁᛊᛖ ᚹᛖ ᚠᚢᚦᚨᚱᚲᚢPůvodní text:

Vítejte Napište nějaký text a podívejte se, jak se píše ve futharkuStarý Futhark - runová abeceda

Nejstarší forma runových abeced je germánský futhark, také známý jako starý futhark. Používal se mezi 1. až 8. stoletím našeho letopočtu. Celý systém run tvoří abecedu o 24 znacích.

Název Futhark vznik podle prvních 6ti runových znaků
Fehu, Uruz, Thurisaz , Ansuz, Raido, Kenaz.

Futhark runová abeceda


Runám je přikládán božský původ

Traduje se, že staroseverský bůh Ódin obětoval sám sebe, aby získal runy. Podle severské mytologie je Ódin otcem magie a šamanských kouzel. Dokáže měnit podobu, ovládat mysl nepřátel, věštit a čarovat. Jeho dnem je středa, ve staré angličtině nazývána Wódnesdæg (Ódinův den), z čehož vychází dnešní anglicky Wednesday - středa.

Ódin se oběsil na stromě světa (Yggdrasilu) na devět dní a devět nocí jako sebeobětovací rituál, aby získal znalosti o jiných světech a byl schopen porozumět runám. Během tohoto sebeobětování učinil neuvěřitelné objevy, měl vize a obdržel tajnou runovou moudrost.Význam run Futhark

Slovo „runa“ znamená tajemství, šepot, záhada, zázrak nebo záměr.

Runy nesloužily pouze jako zápis textů, hojně se využívaly k magickým účelům, jako jsou věštění, ochranné talismany a dokonce i k léčení.

Ve skutečnosti byly runy nejprve používány pro magické účely, a až později se z nich vyvinul systém psaní.

V severské mytologii existuje 24 cest mezi devíti světy, které jsou umístěny podél stromu světa. Tyto cesty označují 24 run, které lze také použít k odemknutí některých záhad devíti světů a věří se, že číslo 24 pomáhá utvářet a držet svět pohromadě. V systému má každá runa symbolický význam, který představuje základní aspekt reality.


Níže najdete hlavní význam jednotlivých run.
- Fehu - Dobytek, energie, bohatství, úspěch, štěstí, plodnost
- Uruz - Býk, síla, výdrž, odvaha, zdraví
- Thurisaz - Špatné počasí, obrana, konflikt, překážky
- Ansuz - Spojení se samotným Ódinem, životní zkouška a získání dalších znalostí, moudrost, porozumění
- Raidho - Vůz, cesta, pohyb, cestování, rozhodnutí
- Kenaz - Pochodeň, otevření, světlo, pozitivní dokončení, kreativita, inspirace, vize
- Gebo - Dar, štědrost, výměna, partnerství
- Wunjo - Dokonalost, štěstí, radost, potěšení
- Hagalaz - Krupobití, zničení, ztráta, být testován
- Nauthiz - Nedostatek, zákon karmy, omezení
- Isa - Led, ochladnutí emocí, stagnace, pasivita, introspekce
- Jera - Sklizeň, sklízení odměn, symbol roku a časových cyklů
- Eihwaz - Světový strom Yggdrasil, vzkříšení, nárůst síly a energie, osvícení
- Perthro - Tajemství, záhada, plodící strom, ženská energie, tanec, hra
- Algiz - Runa losa, obrana, buďte ve střehu, štíty
- Sowilo - Slunce, příznivé podmínky pro budoucí štěstí, čest, vítězství, celistvost
- Tiwaz - Runa germánského boha Tyra, boj, vítězství, vedení, mužnost
- Berkano - Bříza, očista, léčení, rodina, plodnost, ženskost, narození
- Ehwaz - Kůň, pohyb, pokrok, doprava, změna
- Mannaz - Člověk, lidstvo, spolupráce, společnost
- Laguz - Voda, moře, oceán, nutnost dostat se do bezpečného přístavu a nalézt pevnou půdu pod nohami, intuice, sny, naděje a obavy
- Ingwaz - Runa starověkého boha Inga, zrání, trpělivost, dokončení skvělé práce a čas na radost z úspěchu, mužská energie
- Dagaz - Den, svítání, je čas plánovat nebo jednat, naděje, probození se
- Othala - Dědictví, domov, majetek, slibuje bezpečí a ochranu
Nejnovější

Neváhejte a přidejte se!

K odběru novinek a už vám neuteče žádná nově přidaná věštba a ‍obsah ze světa 🪄 čarodějnicví a spirituality!