I-ťing nebo-li Kniha proměn je soubor textů, jejichž stáří se odhaduje na  4 000 let.
Hlavní část tvoří 64 hexagramů, které představují 64 rozdílných základních situací a které se i dodnes používají jako orákulum.

I-ťing je určen spíše k  řešení otázek a situací. Konzultace s Knihou proměn nám pomáhá pochopit současnou, často složitou situaci, a tím dojít ke správnému rozhodnutí, které nám zajistí nejlepší možnou budoucnost.

Jak se poradit s I-ťing Knihou proměn
1) Při věštění je nutná naprostá soustředěnost na otázku.
2) Může si nechat vygenerovat hexagram náhodně stisknutím tlačítka Náhodný hexagram,
nebo si vytvořte hexagram (návod I-ťing - Jak vytvořit hexagram hodem třemi mincemi) a poté zadejte váš výsledek.

I-ťing - Kniha proměn

Máte otázku?

Zadejte váš výsledek:

Nebo vytvořte náhodný hexagramIting kniha proměn