Karty Lenormand výklad na čas

Je vaše otázka: Kdy? Jak dlouho?

Karty Lenormand se hojně využívají i k zodpovězení takových otázek. Čas v kartách Madam Lenormand může určit předpokládaný časový úsek, kdy se něco stane, nebo jak dlouho to bude trvat.
Jako při každé věštbě i zde platí: soustřeďte se na svou otázku a ptejte se správně, tedy zeptejte se na čas.

Zdroj výkladu: Kartářka Riwanon

Položte otázku a vytáhněte si jednu kartu
Odebírání novinek